Follow Us

recent/hot-posts

Advertisement

7775d1314b2e28931e24dfcc8202c3fb.jpg

อ่านเพิ่มเติม

รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สร้างสรรค์งานเขียน -
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย(นักเรียนชั้นอนุบาล 3) และมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สรุปผลกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
TOYOTA พะเยา ที่อนุเคราะห์ป้ายกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านพวงพยอม "พวงพยอมเกมส์"
อบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลจากบุหรี่
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา วันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านพวงพยอม ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1
โรงเรียนบ้านพวงพยอม จัดกิจกรรมวันภาษาไทย